Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja iz Odluke Vijeća (ZVSP) 2017/1775 i Uredbe Vijeća (EU) 2017/1770 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Maliju2020/C 4/02