Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1096 van de Commissie van 6 juli 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/2008 wat betreft de voorschriften voor het in de handel brengen van zendingen van bepaalde vissoorten bestemd voor lidstaten of delen daarvan waarvoor nationale maatregelen betreffende het salmonid alphavirus (SAV) zijn goedgekeurd bij Besluit 2010/221/EU (Voor de EER relevante tekst)$