2013/27/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra 2012 , ktorým sa prijíma šiesty aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v boreálnom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom C(2012) 8229]