2013/27/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 16 november 2012 tot vaststelling van een zesde bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de boreale biogeografische regio (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8229)