2013/27/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. november 2012 om vedtagelse af sjette ajourførte liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det boreale biogeografiske område (meddelt under nummer C(2012) 8229)