T-98/16., T-196/16. és T-198/16. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2019. március 19-i ítélete — Olaszország és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — A bankok között létrejött magánjogi konzorcium által valamely tagja javára történő beavatkozás — A beavatkozásnak a tagállam központi bankja általi jóváhagyása — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Az állami támogatás fogalma — Az államnak való betudhatóság — Állami források”)