Verordening (EEG) nr. 2426/72 van de Commissie van 21 november 1972 houdende wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctief