Zaak C-81/17: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 26 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Suceava — Roemenië) — Zabrus Siret SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava [Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Richtlijn 2006/112/EG — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Aftrek van de voorbelasting — Recht op teruggaaf van de btw — Handelingen uit een belastingtijdvak waarover reeds een belastingcontrole is uitgevoerd — Nationale wettelijke regeling — Mogelijkheid voor de belastingplichtige om belastingaangiften te verbeteren waarover reeds een belastingcontrole is uitgevoerd — Uitgesloten — Doeltreffendheidsbeginsel — Fiscale neutraliteit — Rechtszekerheid]