Verordening (EEG) nr. 1711/74 van de Commissie van 2 juli 1974 houdende wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 1647/74 en (EEG) nr. 1663/74 van de Commissie van 28 juni 1974 betreffende de heffingen bij invoer van maïs