Verordening (EEG) nr. 2198/76 van de Commissie van 8 september 1976 tot vaststelling van de lijst van kwaliteitslikeurwijnen van oorsprong uit derde landen bedoeld in de definitie van geïmporteerde likeurwijn