Verordening (EEG) nr. 808/78 van de Commissie van 21 april 1978 betreffende de openstelling van een inschrijving voor het beschikbaar stellen van havermout als voedselhulp aan het Kinderfonds van de Verenigde Naties, hierna genoemd UNICEF