Verordening (EEG) nr. 1925/76 van de Commissie van 3 augustus 1976 tot wijziging van de in artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 677/76 voor Italië vastgestelde coëfficiënt