Beschikking van de Commissie van 12 december 1969 betreffende de vaststelling van de minimumprijs van boter in het bezit van het Franse interventiebureau voor de inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2234/69