Verordening (EEG) nr. 1233/70 van de Raad van 29 juni 1970 houdende vergroting van het communautaire tariefcontingent voor tonijn, vers, gekoeld of bevroren, ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden, bestemd voor de conservenindustrie, van post ex 03.01 B I b) van het gemeenschappelijk douanetarief