Zaak 46/75: Beroep, op 13 mei 1975 ingesteld door de firma I.B.C. Importazione Bestiame Carni s.r.1. tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen