Beschikking van de Commissie van 20 mei 1970 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de denatureringspremie voor de eerste openbare deelinschrijving voor de verkoop van witte suiker, gehouden in het kader van de doorlopende verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 822/70