Beschikking van de Commissie van 12 mei 1977 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees zonder been dat krachtens Verordening (EEG) nr. 79/75 bij openbare inschrijving wordt verkocht