Verordening (EEG) nr. 1600/71 van de Commissie van 26 juli 1971 houdende vaststelling van de heffingen die van toepassing zijn op granen en meel, grutten, gries en griesmeel van tarwe of van rogge