Zaak 4/79: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij vonnis van het Tribunal administratif de Chalons-sur-Marne van 2 mei 1979 - waarmee het vonnis van hetzelfde Tribunal van 12 december 1978 werd gewijzigd en aangevuld - in de zaak Société coopérative "Providence agricole de la Champagne" tegen Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)