Beschikking van de Commissie van 12 juli 1976 betreffende vergoeding door het E.O.G.F.L., afdeling Oriëntatie, aan de Bondsrepubliek Duitsland van de in 1974 aan de erkende groeperingen van hopproducenten verleende steun