Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP (Nova živila)