Beschikking van de Commissie van 9 augustus 1974 tot wijziging van de beschikking van 26 juli 1974 ten aanzien van de toepassing in Duitsland van bijzondere interventiemaatregelen voor gerst