Verordening (EEG) nr. 1008/75 van de Commissie van 17 april 1975 houdende vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctief