Verordening (EEG) nr. 1929/76 van de Raad van 3 augustus 1976 betreffende de toepassing van Besluit nr. 3/76 van de A.C.S.-E.E.G.-Raad van ministers houdende afwijking van de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie van Mauritius voor wat betreft bepaalde produkten van de textielindustrie