Verordening (EEG) nr. 685/79 van de Commissie van 5 april 1979 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3083/73 betreffende het verstrekken van de nodige gegevens voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad