Bericht van inschrijving voor het leveren c.i.f. Libanese loshaven van meel van zachte tarwe ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2221/71 van de Commissie van 15 oktober 1971