Arrest van het Hof van 16 december 1975 in de gevoegde zaken 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113/73 en 114/73: Coöperatieve Vereniging "Suiker-Unie" U.A., en anderen tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen