Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2016