Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1728 van de Commissie van 17 november 2020 waarbij in Kroatië bepaalde methoden voor de indeling van varkenskarkassen worden toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 7880) (Slechts de tekst in de Kroatische taal is authentiek)