Verordening (EEG) nr. 2220/79 van de Commissie van 10 oktober 1979 houdende wijziging van de restituties bij uitvoer van isoglucose