2017 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas, kuriuo atnaujinama Europos profesinio mokymo plėtros centro valdančiosios tarybos sudėtis