Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving in de Lid-Staten inzake de installatie van de verlichting en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens