Administratieve commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers: Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 2639/74 van de Raad