Verordening (EEG) nr. 1962/73 van de Raad van 17 juli 1973 houdende vaststelling voor het verkoopseizoen 1973/1974 van de drempelprijzen voor gedopte rijst en breukrijst en van het in de drempelprijs voor volwitte rijst op te nemen bedrag voor industriële bescherming