/* */

SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 903/79 VAN DE HEER FUCHS AAN DE COMMISSIE: ENERGIEBESPARING DOOR STANDAARDISATIE VAN HET VERBRUIK BIJ ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARATEN