Verordening (EEG) nr. 835/78 van de Commissie van 26 april 1978 tot vaststelling van de heffingen bij invoer die van toepassing zijn op rijst en op breukrijst