Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het voorstel voor een verordening ( EEG ) van de Raad houdende maatregelen tot aanpassing van het wijnbouwpotentieel aan de behoeften van de markt en de wijziging in het voorstel voor een verordening ( EEG ) van de Raad tot wijziging van de Verordeningen ( EEG ) nrs. 816/70 en 817/70 ingevolge de resolutie van de Raad van 21 april 1975 betreffende de nieuwe beleidselementen om het evenwicht op de markt voor tafelwijn te herstellen ( wijziging overeenkomstig artikel 149, tweede alinea, van het Verdrag )