Notulen van de vergadering van woensdag 11 oktober 1972