Verordening (EEG) nr. 973/79 van de Commissie van 16 mei 1979 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten voor dioctylorthoftalaten, van post 29.15 C ex III, van oorsprong uit de ontwikkelingslanden, ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 3156/78 van de Raad tariefpreferenties werden geopend