1999/289/GBVB: Besluit van de Raad van 26 april 1999 houdende verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB betreffende Birma/Myanmar