Beschikking van de Commissie van 10 mei 1978 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer voor de veertigste deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1634/77