Sklep Sodišča prve stopnje (peti senat) z dne 19. maja 2008.