Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 19 päivänä toukokuuta 2008.