Esimese Astme Kohtu määrus (viies koda), 19. mai 2008.