Odločba Komisije z dne 22. decembra 1976 o standardni kodi in pravilih za transkripcijo podatkov statističnih raziskovanj intenzivnih sadovnjakov z nekaterimi vrstami sadnih dreves v strojno čitljivo obliko in o mejah pridelovalnih območij za ta raziskovanja