/* */

77/144/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1976 houdende de standaardcode en de voorschriften voor de transcriptie in voor de machine leesbare vorm van de gegevens uit de statische enquêtes ten einde het produktiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen vast te stellen, en om de grenzen van de produktiegebieden voor deze enquêtes vast te stellen