1976 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, nustatantis tipinį kodeksą bei taisykles, reguliuojančias kai kurių vaismedžių rūšių sodinių tyrimų duomenų perrašymą į automatizuotai nuskaitomą formą, bei nustatantis šių tyrimų gamybos plotų ribas