1999/735/EG: Besluit van de Raad van 8 november 1999 houdende benoeming van een lid van het Comité van de Regio's