Beschikking van de Commissie van 15 februari 1978 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer voor de zeventiende deelinschrijving voor ruwe bietsuiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1790/77