Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 194, 14 augustus 2002